Kate A-1

TESCİL YILI: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 1988 yılında tescil ettirilen ekmeklik buğday çeşididir.

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Beyaz başaklı, kılçıksız bir çeşittir. Başakları uzun ve dik bir yapıdadır. Bitki boyu uzun olup 95-105 cm’dir.

TARIMSAL ÖZELLİKLERİ: Alternatif bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı orta derecedir. Marmara bölgesinde sahil kuşağı ile taban alanlar hariç diğer bölgelere tavsiye edilir. Kışı aşırı soğuk olmayan diğer bölgelerde ise taban ve yarı taban alanlarda ekimi tavsiye edilir. Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli çok yüksektir (500-750 kg/da). Çeşidin değişen çevre koşullarına uyum kaabiliyeti çok iyi olduğu için kurak koşullarda ve kumsal yapılı topraklarda da yüksek verim verir. Uzun boylu olup, normal şartlarda yatmaz. Kullanılacak tohumluk miktarı m2’ye 450-550 tane (18-20 Kg/da), uygulanacak gübre miktarı 12-15 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır.

PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Taban arazilerde ve Marmara bölgesi sahil kuşağında yatma sorunu olabilir. Sarı pasa dayanıklı olup, kahverengi pasa hassastır. Tohumlar sürme ile bulaşık olması halinde ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

KALİTE ÖZELLİKLERİ: Tanesi kırmızı renkli, sert ve orta irilikte, ekmeklik kalitesi orta değerdedir. Bin tane ağırlığı 35.9 g, hektolitre ağırlığı 80.7 kg, protein oranı % 12.6, gluten değeri % 41.5, gluten indeksi % 67.7 tane sertliği 54 ve sedimantasyon miktarı 43 ml’dir (2009 yılı deneme sonucu).

Kategoriler: Etiketler: ,